Select Page

Integrirani sustav kvalitete

Profesionalan pristup upravljanju projektima zahtjeva da se promisli i kreira plan koristi koji se osim očekivanog izlaznog rezultata još može proizvesti projektom. Svaki puta kada se kreira sustav kvalitete u poduzeću bez obzira na norme i smjernice mogu se proizvesti i dodatni učinci. Jedan učinak koji ne smije izostati u profesionalnom pristupu je sistematizacija radnih mjesta i integracija sva tri sustava upravljanja, strateškog, operativnog i projektnog sustava upravljanja. Menadžment koji se odluči na izgradnju sustava kvalitete s namjerom rješavanja kompleksnih izazova mora računati na projekt koji traje i zahtjeva velike napore na otklanjanju barijera. Pristup upravljanju ovom organizacijskom izazovu je projektni pristup, a dio tima nužno moraju biti proaktivni menadžeri iz organizacije željni osobne i profesionalne izgradnje koje pokreću pozitivni čimbenici radne motivacije, odnosno želja za ostvarenjem rezultata radi benefita organizacije koji su ispred i prije osobnih ciljeva.

Menadžeri koji ele biti lideri u svojim organizacijama upravo u ovom projektu imaju priliku izgrađivati svoje liderstvo, jer organizacijski ciljevi i svrha organizacije u cjelini mora biti najvažniji cilj projekta. Staviti sebe u zadnji red prioriteta i testirati svoje liderske kompetencije zahtjeva priliku za dokazivanje, izgradnja integriranog sustava kvalitete zahtjeva od menadžera koji upravljaju organizacijom da misle na dobro drugih prije nego na svoje osobne želje. Biti lider u organizaciji zahtjeva priliku za to postati. Postoji li bolja prilika za lidere od vremena kada se izgrađuje organizacija prema izvrsnosti?