Select Page

Interim menadžment

Kompleksni organizacijski problemi zahtijevaju sustavan pristup, strpljivost i prije i iznad svega visoku profesionalnost i ekspertizu voditelja projekta, a zatim i članova tima. Postoje takvi organizacijski izazovi koji zahtijevaju da njima kroz duže razdoblje upravlja netko izvan organizacije. Razlozi zašto je tome tako mogu biti mnogostruki, od nedovoljno kapaciteta u vlastitoj organizaciji za provođenje promjena do procjene da je najbolje da velike organizacijske promjene provodi netko s ekspertizom izvan organizacije. Interim menadžment je konzultantski pristup upravljanju promjenama koji zahtjeva veću vremensku angažiranost interim menadžera u poslovnoj organizaciji na rješenju konkretnih izazova i upravljanju promjenama.

Primjerice, nekim jednostavnijim projektom izrade sustava kompenzacije rada u poduzeću s dva segmenta može se upravljati izvan organizacije, ali projekt redizajna organizacije i redizajna procesa rada u koje mora biti uključen veliki broj internih dionika zahtjeva od konzultanta interim pristup i stvarnu i kontinuiranu nazočnost u poslovnoj organizaciji. Interim menadžment je odgovor na najzahtjevnije organizacijske promjene. Praktično, složenost nekog projekta determinirana je konkretnim zahtjevima u poslovnoj organizaciji u kojoj treba projekt provesti, a interim menadžmentom mogu se provoditi svi opisani konzultantski projekti ako se procjeni da je to najbolje rješenje za poslovnu organizaciju.