Select Page

Konzalting

Konzalting usluge

Aktivna suradnja menadžmenta s konzultantima visoke razine ekspertize pokazatelj je visoke razine ekspertize menadžmenta i svijesti da visoka učinkovitost i zadovoljstvo dionika proizlazi samo iz odlučivanja prema težim i izazovnijim smjerovima poslovanja.

Balanced Scorecard strategija

Najveći doprinos modelskom rješavanju organizacijskih problema dali su fizičari, elektroinženjeri, filozofi i logičari. Poduzeće je sustav i problemi se mogu riješiti povezivanjem dijelova u sustav. Uspjehu poduzeća jednako doprinose financijske i nefinancijske varijable, a na dugi rok najviše ulaganje u vlastite zaposlenike.

Holistička marketing strategija

Superiorna dodana vrijednost kreira se kroz interne procese u kojima zaposlenici izvršavaju aktivnosti s visokom svijesti da je tržište objektivan mehanizam koji nagrađuje izvrstan rad.

Projektna organizacija

Projektni menadžment je odgovor na pitanje kako provesti nužne promjene. Poslovne organizacije koje razvijaju vlastite kapacitete za upravljanjem promjenama fleksibilnije su i brže u odgovoru na izazove s tržišta.

Operativni sustav upravljanja

Konkurentnost i održivost na dugi rok mogući su samo ako se povežu operativni procesi i aktivnosti sa poslovnom strategijom. Poduzeća koja imaju integrirani operativni i strateški sustav upravljanja ostvaruju veću učinkovitost i veće zadovoljstvo ključnih dionika.

Sustav mjerenja učinkovitosti

Profesionalan menadžment postoji samo u onim organizacijama koje mogu mjeriti učinkovitost svojih procesa, jer se samo  na takav način može spoznavati za najbolje poslovno odlučivanje. Najbolji zaposlenici dati će još više kada je rezultat njihovog rada prepoznat i nagrađen. Najbolji zaposlenici stvaraju superiornu dodanu vrijednost i pozitivno utječu na manje proaktivne zaposlenike.

Sustav kompenzacije rada

Ljudi danas ne žele biti upravljani od menadžera i direktora koji smatraju da bi njihovi radnici trebali biti sretni što su zaposleni i primaju redovnu plaću. Ljudi žele biti pravedno nagrađeni za svoj naporan rad. Odgovornost je menadžera da preuzmu inicijativu i izgrade sustav vrednovanja rada na teoriji pravednosti ako namjeravaju zadržati najbolje zaposlenike.

Integrirana sistematizacija

Vrijeme potrebno da se novi zaposlenik integrira u poduzeće i preuzme inicijativu na novom radnom mjestu pokazatelj je koliko je dobar poslovni sustav u koji novi zaposlenik dolazi. Izvrsna sistematizacija značajno smanjuje gubitke u internim procesima.

Integrirani sustav kvalitete

Uspješna poduzeća razvijaju samostalno i uz najbolje eksperte sustave kvalitete koji doprinose većoj učinkovitosti procesa i koji su temelj sustavnog i održivog razvoja poslovanja. Integracijom kvalitete na izvrstan način poduzeće uvodi najveći stupanj uređenosti interne organizacije.

Centri odgovornosti

Mogućnost da se najbolji zaposlenici ostvare u poduzeću bez obzira na radno mjesto u hijerarhiji izravno ovisi o sposobnosti menadžmenta i dizajnera organizacije rada do koje mjere uspijevaju delegirati odgovornost na niže razine.

Lean menadžment

Dobro je neprijatelj izvrsnosti, a mediokritetski mentalni model razmišljanja i rada neprijatelj najboljim kreativnim idejama. Menadžeri su izravno odgovorni da oslobode kreativne kapacitete u organizaciji za generiranje inovativnih prijedloga i rješenja koja značajno poboljšavaju učinkovitost i doprinose boljoj radnoj okolini.

Interim menadžment

Postoje takvi organizacijski izazovi koji zahtijevaju ekstremnu proaktivnsot i napor u svladavanju organizacijskih barijera i stvaranjem pretpostavki za bolje poslovne rezultate. Posao gradnje čvrstih temelja uglavnom je skriven i neprimjetan.