Select Page

Lean menadžment

Lean menadžment više nije nešto što se može planirati, već proces koji neprestano i nužno treba provoditi ako menadžment želi zadržati poslovnu učinkovitosti i održivost poslovanja. Nastavak automatizacije, digitalizacija i robotizacija donose velike promjene u načinu rada, razmišljanja i ponašanja. Mnoga znanja zastarijevaju, tehnologije zastarijevaju, vještine i kompetencije koje su se godinama stjecale više nisu tražene na tržištu rada, a neke koje su sada potrebne uskoro će to prestati biti. Menadžment mora tražiti stalno nove načine rada i staviti korištenje resursa u poduzeću pod snažnu kontrolu, s druge strane zadržati radnu organizaciju motiviranom za radom i spremnu na promjene. Čovjek se prema prirodnim mogućnostima sporo prilagođava i ima otpore promjenama. Pitanje jesu li u poduzeću dobro dizajnirani procesi rada nije ključno pitanje, naprotiv menadžment mora odgovoriti jesu li procesi rada takvi da vode prema izvrsnosti u stvaranju dodane vrijednosti.

Veliki izazovi su pred suvremenim menadžmentom i svi smo zahvaćeni promjenama. Upravljanje lean projektima zahtjeva liderske vještine i business analyst kompetencije. Suvremeni lean menadžment ide zajedno s digitalizacijom. Lean projekti često detektiraju viškove radnih sati, a etičan pristup nisu tehnološki viškovi niti otpremnine već nove mogućnosti za zaposlenike koji su dali doprinos izgradnji organizacije, a sada su zahvaćeni promjenama. Voditelji lean projekata moraju biti lideri i profesionalci sposobni prepoznati i pojačati nove prilike za zaposlenike zahvaćene promjenama. Lean projekti nose velike racionalizacije, a kada se upravljaju prema traženju novih prilika uključuju snage u poduzeću i izvan članova lean tima pa promjene mogu postati i nešto što je spoznato kao prihvatljivo i izazovno, a ne prijeteće. Lean menadžeri i business analysti pred velikim su izazovima i očekivanjima i poslovnim organizacijama u kojima provode projekte, a ovi su projekti namijenjeni profesionalcima koji su sposobni vlastitim primjerima potaknuti druge na proaktivnost.