Select Page

Mjerenje organizacijskog znanja

Naše softversko i intelektualno rješenje mjeri primjenjivo organizacijsko znanje, a pravila vrednovanja znanja temelje se na deskriptorima za vrednovanje znanja kakvi se koriste u visokom obrazovanju, programima stručnih usavršavanja i certifikatima svjetskih strukovnih institucija. Ljudi, a ne strojevi generiraju promjene na bolje i kapacitet organizacije za kreativnost i inovativnost je izravno u korelaciji sa stupnjem primjenjivih znanja. Naša softverska rješenja generiraju izlazne varijable u obliku koeficijenata znanja koja mogu biti dodaci stalnom dijelu plaće što će izravno utjecati na pravednost i organizacijsku kulturu znanja. Naša intelektualna rješenja kroz konzalting stvorit će od organizacije trajno učeću organizaciju s kapacitetom za dugoročnu održivost. Istraživanja su dokazala da je temeljni razlog nestanka poduzeća s tržišta zastoj u cjeloživotnom obrazovanju zaposlenika što generira kulturu optuživanja drugih za probleme koje nitko ne rješava. Organizacijsko učenje je poseban model menadžmenta koji stvara dugoročne kapacitete konkurentnosti. Svaki proaktivan direktor želi voditi proaktivne i motivirane zaposlenike željne novih znanja. Nova primjenjiva znanja generator su kreativnih ideja i temelj inovativnosti.