Select Page

Mjerenje učinkovitosti maloprodaje

Nudimo konzalting i softversko rješenje s kojim možete generirati svaki mjesec račun dobiti i gubitka za svaku prodajnu jedinicu sa svim prihodima, troškovima i rashodima. Stvaranje profitnog centra od prodajnih jedinica preduvjet je delegiranju odgovornosti i izgradnji poduzetničke kulture rada u svim segmentima poduzeća. Zašto svi zaposlenici moraju imati istu visinu plaće, ako ne doprinose svi jednako učinkovitosti poduzeća? Pravednost u raspodjeli plaća i sustav nagrađivanja preduvjet su visokoj motivaciji u poslovnoj organizaciji. Potpuno vjerodostojna informacijska podloga smanjuje rizike u poslovnom odlučivanju, a najvažnije od svega je da kad se voditelji segmenata izgrade u kontrolingu tada nastupa velika racionalizacija troškova i proaktivnost u generiranju ideja.

.