Select Page

Mjerenje učinkovitosti veleprodaje

Nudimo dva softverska rješenja, jedan je za upravljanje procesom veleprodaje, a drugi za mjerenje poslovne učinkovitosti upravljanja odnosima s kupcima. Naša softverska rješenja generiraju 100 % precizne izvještaje o dobiti po kupcima i 100 % precizne izvještaje o dobiti po voditeljima ključnih kupaca i mnoge druge kvantitativne i kvalitativne varijable koje su nužne menadžmentu za poslovno odlučivanje. Izvještaj o dobiti za kupca veleprodaje i voditelja ključnih kupaca predstavlja vrhunac primjene suvremenog upravljačkog računovodstva i kontrolinga u prodaji.

Generirani izvještaji su osnova za nagrađivanje prodajnog osoblja za ostvarene rezultate na mjesečnim razinama.