Select Page

Priprema dokumentacije sustava kvalitete

Što je kvaliteta? Jednostavan odgovor je ispunjavanje zahtjeva. Kvaliteta u poslovanju se odnosi na ispunjavanje zahtjeva koji su postavljeni pred menadžment, a menadžment je upravljanje procesima. Kvaliteta je dakle, ispunjavanje zahtjeva postavljenih za izvršavanje procesa kako bi izlazni učinci procesa zadovoljili očekivanja dionika. Neki su zahtjevi zakonski zadani, neki su zahtjevi zadani normama prema kojima se želi izgraditi sustav kvalitete. Ipak, najveći opseg u izgradnji sustava kvalitete može izraditi poslovna organizacija za poslovne procese. Prečesto se događa da mnoga poduzeća integriraju sustave kvalitete u kratkom razdoblju, a svrha tih projekata nije unapređenje poslovanja i učinkovitosti, često niti veća kvaliteta procesa, naprotiv rezultat je certifikat koji ima promotivnu svrhu. Svrha sustava kvalitete je ispunjavanje zahtjeva različitih relevantnih dionika, ponajprije kupaca.

Kvaliteta ne može biti opterećenje poslovanju, gomilanje dodatne administracije, nezadovoljstvo zaposlenika ispunjavanjem različitih formulara koji su sami sebi svrha i sl. Izvrsno integrirani sustavi kvalitete donose enormnu promjenu u poslovanju. Kvaliteta zahvaća sve procese i suvremeni sustavi kvalitete zahtijevaju da menadžment planira kako kontinuirano unapređivati procese prema većoj učinkovitosti. Digitalizacija donosi promjene u integraciji procesa i komunikaciji prema zaposlenicima. Projektnim pristupom izgrađuju su izvrsni sustavi kvalitete, a koristi takvog pristupa najviše ima menadžment poduzeća. Korištenje softverskih rješenja može u velikoj mjeri unaprijediti poslovanje. Kvaliteta je proces koji zahtjeva vrijeme, strpljiv i predan rad projektnog tima. U zajedničkom projektu s brendiranim partnerskim certifikacijskim tvrtkama i menadžmentom poduzeća izgradit ćemo izvrstan sustav kvalitete, ekstrinzično motivirajuću organizaciju rada i potaknuti kulturu promjena.