Select Page

Sistematizacija radnih mjesta

Pravednost u poslovnoj organizaciji u pogledu raspodjele radnih zadataka, raspodjele plaća, konciznih procedura rada i sustava koji prepoznaje rezultate rada preduvjet su visokoj radnoj motivaciji. Navedeni čimbenici nisu motivatori, već čimbenici higijene organizacije (F. Herzberg). Najteži izazovi i najvažnija zadaća koje imaju direktori je stvoriti pravednu organizaciju rada. Pravedna organizacija zadržava najbolje zaposlenike koji su pokretači pozitivnih promjena. Naše softversko rješenje i know – how nudi odgovor na složene zahtjeve oko administracije i ugovora o radu. Nudimo izvrsno fleksibilno softversko i konzultantsko rješenje koje je odmah prilagodljivo svakoj organizaciji i usklađeno sa zakonima i pravilnicima o radu i visokim zahtjevima suvremenog menadžmenta u pogledu brze komunikacije sa zaposlenicima. Sistematizaciju radnih mjesta kreiramo iz sustava kvalitete pa je korist ovog projekta dvostruka. S našim rješenjima novi se zaposlenici sami brzo integriraju u poslovne procese, a napor zaposlenika i menadžera da nove zaposlenike uvedu u posao je minimalan.