Select Page

Sustav kompenzacije rada

Namjera pravednog nagrađivanja rezultata rada obilježje je svakog uspješnog poduzetnik i menadžera, međutim izgradnja sustava nagrađivanja kompleksan je projekt koji mora uvažiti zahtjeve koji proizlaze iz relevantnih teorija radne motivacije. Suvremene se teorije i njihove pretpostavke moraju uvažiti pa dizajneri sustava kompenzacije rada moraju znati ključne premise Vroomove teorije očekivanja, Herzbergove teorije higijenika i agensa, Murrayeve teroje osobnosti, Hayekove teoriji socijalne pravde i Ryan – Deci intrinzično – ekstrinzične teorije. Različiti teoretičari promatrali su problem motivacije  ponašanja pojedinca u društvenoj zajednici (poslovnoj organizaciji) iz različitih perspektiva, a dizajneri sustava nagrađivanja ne samo da moraju razumjeti specifičnosti teorija radne motivacije već još i više moraju imati visoku ekspertizu i profesionalizam u području upravljačkog računovodstva i teorija organizacije.

Nužan je sustavan i projektni pristup, strpljenje i rezultati promjena u organizaciji mogu biti superiorna konkurentska prednost. Uvođenje varijabilnog dijela plaće i drugih kompenzacijskih nagrada podrazumijeva izmjene pravilnika o radu i eventualno ugovora o radu, moguće i uvođenje potpuno nove sistematizacije rada. Učinci izvrsno dizajniranog sustava nagrađivanja temeljenog na suvremenim teorijama radne motivacije i ponašanja jednako kao i suvremenom upravljačkom računovodstvenom sustavu koji mjeri poslovnu učinkovitost kroz organizaciju u procese na dugi rok usmjerava poslovnu organizaciju prema većoj učinkovitosti i održivosti. Izvrstan sustav nagrađivanja i kompenzacije rada zadržava najbolje zaposlenike, snažno doprinosi većoj kulturi rada i stvaranja jakih vrijednosti u poduzeću, utječe na promjenu svijesti reaktivnih zaposlenika i podržava jačanje kapaciteta poslovne organizacije.