Select Page

Sustav mjerenja učinkovitosti

Sustav mjerenja poslovne učinkovitosti ima prije svega kontrolnu svrhu. Kontrola je jedna od pet temeljnih upravljačkih funkcija (planiranje, organiziranje, kadroviranje, vođenje i kontroliranje). Kvaliteta i izvrsnost u upravljanju procesima (menadžmentu) ne mogu se dosegnuti bez kontrolne funkcije. Praktično, bez kontrole je nezamislivo upravljati i realizirati organizacijske ciljeve efektivno i efikasno. Poslovne strategije i operativni planovi koji su sve do kraja ’80-ih godina prošlog stoljeća u čak 90% – tnoj stopi bili neuspješni u dostizanju organizacijskih ciljeva bili su neuspješni upravo iz razloga nemogućnosti teorije menadžmenta da odgovori na izazov sustavne kontrole organizacijskog sustav i procesa. Srce strateškog i operativnog sustava upravljanja je sustav mjerenja poslovne učinkovitosti. Poslovnu učinkovitost mjerimo financijskim i nefinancijskim pokazateljima. Nefinancijski pokazatelji često prethode ostvarenju financijskih pokazatelja na kraći ili duži rok. Suvremeni sustavi računovodstva odgovorni su za održivost sustava mjerenja poslovne učinkovitosti. Upravo zbog činjenice da računovodstvo knjiži i bilježi baš svaki poslovni događaj bez obzira na segment u organizaciji, računovodstvo je odgovorno za mjerenje poslovne učinkovitosti. Suvremeni sustavi računovodstva nisu više samo financijsko knjigovodstvo, već prije i iznad svega sustavi koji generiraju precizne, pravovremene, konzistentne i fleksibilne izvještaje o učinkovitosti poslovnih procesa i poslovnih segmenata. Takvi menadžerski izvještaji nužni su donositeljima poslovnih odluka zbog smanjenja rizika i povećavanja vjerojatnosti. Akademski upravljački računovođe suglasni su da su izvještaj o dobiti segmenta, izračun marže kontribucije i izvještaji o kontroli troškova temeljni izvještaji menadžerskog računovodstva. Suvremeni sustavi računovodstva danas se nazivaju „upravljački računovodstveni i kontrolni sustavi“ i nadilaze staru funkciju financijskog računovodstva.

Menadžeri su danas svjesni da izvještaji o dobiti poduzeća u travnju sljedeće godine ne vrijede u višesegmentnom poduzeću i da su nedovoljna i slaba podloga za odlučivanje. Menadžeri koji su donositelji odluka trebaju informacije o učinkovitosti odmah, ažurne i trenutne kako procesi ne bi proizvodili slabu učinkovitost ili gubitke. Menadžeri trebaju izvještaje za svaki segment pojedinačno, svaki proces pojedinačno i takvi se izvještaji zovu analitički. Sintetičkim izvještajima o učinkovitosti nazivaju se izvještaji koji objedinjuju više analitičkih izvještaja, a time i poslovne organizacije u cjelini. Menadžerima trebaju izvještaji u kratkim mjesečnim intervalima i to usporedno za čitavu organizaciju. Jedan sustav mjerenja poslovne učinkovitosti sadrži četiri elementa: softverske module za obradu knjigovodstvenih podataka, hardver koji podržava obradu podataka, kapacitirane zaposlenike i procedure rada. Jedna od najvažnijih zadaća menadžmenta je izgradnja sustava nagrađivanja rezultata kako bi se potaklo proaktivne zaposlenike na svim razinama na kreativne ideje i veća ostvarenja. Nedostatkom nagrađivanja izvrsnog rada prijeti opasnost da poduzeće napuste najbolji zaposlenici nezadovoljni radnim okružjem i kulturom rada. Organizacije koje nemaju izvrsne sustave mjerenja učinkovitosti ne mogu imati niti sustave nagrađivanja rezultata rada, a to posljedično vodi do izjednačavanja dobrih i slabih radnika, još opasnije do izjednačavanja izvrsnih i loših radnika. Posljedice toga su velika nezadovoljstva svih radnika, dobrih i slabih, a slaba učinkovitost procesa prijetnja je opstanku poduzeća ako na tržište dođe izvrsna konkurencija. Uvođenjem sustava mjerenja učinkovitosti i nagrađivanja rezultata već se u prve dvije godine poslovanja mogu očekivati enormni pomaci u poslovnoj organizaciji. Profesionalan menadžment neće propustiti priliku stvoriti radno okruženje koje zaslužuju najbolji radnici bez obzira na hijerarhiju i radno mjesto.