Select Page

Edukacija iz projektnog menadžmenta pomogla mi je upoznati se s projektnom terminologijom i ključnim konceptima upravljanja projektom i projektnim timovima. Usvojila sam alate i vještine za iniciranje i planiranje projektnih aktivnosti, kontrolu izvršenja aktivnosti, upravljanje rizicima, kvalitetom, troškovima, resursima, komunikacijom, nabavom i dionicima u projektu. Ovom edukacijom se povećava uspješnost izvođenja projekata što je temelj poslovne uspješnosti. Posebnu vrijednost edukaciji daje predavač s bogatim iskustvom u praksi. Ističem iznimnu stručnost i profesionalnost prof. Vladimira Grebenara, te susretljivost i angažman oko polaznika. Sva predavanja su prožeta primjerima iz prakse što dodatno omogućuje olakšano učenje i shvaćanje teorije.