Select Page

Edukacija iz projektnog menadžmenta pruža detaljan i sveobuhvatan pregled složenosti poslova projektnog menadžera sa značajnim udjelom praktičnog rada prilikom svladavanja pojedinih dijelova programa. Praktičan rad na konkretnim zadacima odlična je prilika za primjenu novostečenih znanja te uvelike olakšava razumijevanje materije.