Select Page

Uzimajući u obzir moje akademsko i profesionalno iskustvo (kao dekan visokog učilišta, predavač nekoliko kolegija vezanih za menadžment i društvenu odgovornost poduzeća, te kao top menadžer u multinacionalnoj korporaciji i privatni poduzetnik) sa sigurnošću mogu reći da je pristup izvođenju poslovne akademije Projektni menadžment, u organizaciji HOLSPICO d.o.o. za poslovno savjetovanje i podučavanje, pomaknuo granice konvencionalnog razmišljanja i dosadašnje obrazovne prakse. Kombinacijom online predavanja, 36 kontakt sati učioničko-radioničkog mentorskog pristupa poučavanju, te praktične primjene znanja, vještina, alata i tehnika projektnog menadžmenta na stvarnom projektu omogućeno je polaznicima brzo savladavanje ključnih područja znanja i procesnih skupina projektnog menadžmenta. Nadalje, nastavni materijali (skripta Projektni menadžment, jasno definiran syllabus, ishodi učenja i provjera znanja, razni obrasci/templates, PowerPoint prezentacije, studije slučaja, …), dodali su vrijednost procesu učenja i poučavanja. Konačno, poslovna akademija Projektni menadžment ne završava s prezentacijom projektnog zadatka, nego profesor savjetodavno stoji na raspolaganju svim polaznicima u procesu rješavanja njihovih specifičnih organizacijskih izazova. Tako prilagođeni pristup poučavanju Projektnog menadžmenta pomaže polaznicima u upravljanju resursima, rasporedom i komunikacijama za postizanje korporativnih ciljeva. Stoga sa zadovoljstvom preporučam poslovnu akademiju Projektni menadžment u organizaciji HOLSPICO d.o.o.