Select Page

Imala sam priliku sudjelovati na predavanju iz strateškog menadžmenta, koje je organizirala tvrtka Holspico, ispred koje stoji, odnosno predaje dr. sc. Vladimir Grebenar, univ. spec. oec., pred.
Tijekom akademije sam usvojila znanje da je strateški menadžment zapravo, umijeće i znanost u formuliranju, implementiranju i vrjednovanju međufunkcionalnih odluka koje omogućuju našoj ustanovi da odredi svoj smjer u postizanju zadanih ciljeva. To je tehnika pomoću koje predviđamo budućnost kako bismo usmjerili i planirali ekonomičniji, djelotvorniji i učinkovitiji rad naše ustave. Budući da živimo u vremenu velikih promjena, jedina nam je mogućnost opstanka na tržištu, upravo ta, da se oboružamo strateškim planovima razvoja naše ustanove (ili bilo koje druge institucije) kako ne bismo ostali na istom mjestu, što znači nazadovanje. Cilj svakog strateškog razmišljanja je unaprjeđenje, povećanje učinkovitosti i osiguranje kakvoće rada radi dobrobiti kupca, odnosno korisnika.
To je niz procesa koje treba pravilno razumjeti, uvijek u novom kontekstu koji se stalno mijenja, zato je od ključne važnosti pratiti najnovije standarde, prema kojima upravo gdin. Grebenar i radi.
Cijeli silabus je osmišljen vrlo dinamično, isprepleten predavanjima i zadatcima koji su postavljeni uvijek ljestvicu više kako bi se izvuklo maksimalno od polaznika..
Gdin. Vladimir raspolaže sa širokom lepezom teoretskog znanja, koje redovito potkrepljuje primjerima. Njegov način predavanja je i više nego poučan. Uvijek stoji na raspolaganju, svojim stručnim savjetima uputi u pravom smjeru, pritom dajući nesebičnu podršku.
Drago mi je što sam imala časti i privilegiju sudjelovati na predavanju ovoga tipa, te time stekla kompetencije koje će mi zasigurno pomoći u mome daljnjem radu.