Select Page

Tijekom pohađanja edukacije iz projektnog menadžmenta, uvjerila sam se u kvalitetu programa te stručnost i angažman predavača. Svako predavanje je prožeto jednostavnim životnim primjerima i interakcijom predavača s polaznicima te radnim zadacima koji omogućuju svladavanje teorije kroz praktični rad. Zadaće održavaju kontinuitet od predavanja do predavanja i ne ostavljaju polazniku prostora za “prazan hod”. Kako edukacija funkcionira na način da polaznik tijekom trajanja edukacije pripremi, provede i zatvori svoj projekt ili jednu od projektnih aktivnosti, a ja osobno nemam iskustvo na tom području, očekivala sam grupu s manjim brojem osoba kako bi se predavač tijekom nastave mogao više posvetiti svakom polazniku. Projektne teme su vrlo različite i svaka ima svoje specifičnosti koje polaznici bez iskustva teško samostalno svladavaju. Dobra je stvar što je predavači dostupan putem telefona i elektronske pošte pa na takav način mogu riješiti svaki problem na koji naiđem i izvan nastave.