Select Page

PM Akademija je odličan primjer cjeloživotnog obrazovanja koja obuhvaća metodologiju PMBOK za upravljanje projektima osnaženu bogatim iskustvom predavača na implementaciji projektnih procesa u praksi. Iako imam desetogodišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata iskustvo pohađanja PM Akademije unaprijedilo je moje dosadašnje kompetencija za upravljanje svim vrstama projekata i to prema svjetskim standardima projektnog menadžmenta. Predavač, dr. sc. Vladimir Grebenar izvrsno prenosi znanje, razumije potrebe polaznika te potiče međusobnu interaktivnu komunikaciju. Stil i dinamika predavanja, spoj teorije i prakse, praktičan rad, pripremljenost materijala, savjetodavne usluge i nakon završetka pohađanja edukacije su ono što ističu Holspico u odnosu na slične edukacije koje su nude na tržištu.

Sa sobom sam ponijela nova znanja za koja vjerujem da će biti korisna na mom poslovnom putu.

Veselim se budućim projektima i očekujem uspješnu suradnju i u budućnosti.