Select Page

Kao polaznica edukacije iz projektnog menadžmenta kod prof. Vladimira Grebenara uvjerila sam se u njegovu stručnost i iznimni angažman koji su na visokoj razini. Edukacija je izuzetno stručna, poučna i sa velikim udjelom zadataka i praktičnog rada kako bi se što bolje savladali dijelovi programa.