Select Page

S Vladimirom smo i prije Holspica radili na nekoliko projekata izrade softverskih rješenja i svaki puta je suradnja bila odlična te smo svaki puta nešto dodatno i naučili što nam je pomoglo u vlastitom radu. Suradnju smo i dalje na obostrano zadovoljstvo nastavili te se radujemo budućim projektima i novim izazovima!