Select Page

Kao polaznik usavršavanja za projekt menager-a u organizaciji Holspico d.o.o. s predavačem Vladimir Grebenar i gostujućim predavačima mogu reći da sam ugodno iznenađen pristupom i ulaskom u detalje načina pristupanja projektima, jer potreba današnjeg vremena su upravo projekti i priprema istih, a na ovim predavanjima (za razliku od sličnih na kojima sam sudjelovao) kroz zadatke i radionice postiže se ono što u biti i treba svakom novom projekt menager-u, da samostalno izradi svoj projekt kroz sve faze i uvidi kako funkcionira u stvarnosti. Jedno je nekome ispredavati kako to treba izgledati, a kada polaznik sam postavi svoj projekt, diše kroz njega i mijenja ga dok ga radi (do te mjere kako po završetku pripreme i provođenju projekta ne bi više bilo nedoumica), to je sasvim druga priča, bolji i jedini pristup koji izravno utječe na usvajanje znanja polaznika.
Želim pohvaliti organizaciju jer se razlikuje od drugih po kvaliteti i pristupu. Predavač u ovo usavršavanje unosi dio sebe te promiče liderski pristup koji je prijeko potreban u svim sferama društva danas, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire.
Također dostupnost u svakom trenutku i ažurnost na upite polaznika (s predavačeve strane) je na zavidnoj razini te po tom pitanju mogu izraziti samo pohvale.
Osobno mi se sviđa već spomenuto naglašavanje liderskog pristupa kroz sama predavanja koje može pridonijeti nama polaznicima ne samo u stjecanju novih znanja nego i vještina koje kasnije možemo razvijati i kroz poslove koje obavljamo kao pojedinci, jer kada se nađu dvije osobe koje su po znanju jednake tada ono što može prevagnuti u odabiru je prepoznavanje lidera/vođe i često bude faktor koji čini razliku, a to je ustvari prava vještina.
Uistinu iskoristivo i kvalitetno zamišljeno usavršavanje, za preporučiti svakome tko ima doticaja s projektima i vođenju istih.