Select Page

Kao polaznik različitih edukacija (što kao radnik što kao rukovoditelj) u svome dugogodišnjem radnom iskustvu, svakako moram istaknuti edukaciju iz Balanced Scorecarda. Ova edukacija ne samo što je nas polaznike naučila, već nam je zahvaljujući vrsnom predavaču bila motivirajuća u smislu traženja kvalitetnih, mjerljivih i novih puteva za razvoj našega poslovnog okruženja i dala iskustvo drugačijeg, kvalitetnijeg, inspirativnog i savjestnog načina vođenja edukacije.
Osim poticaja za novim rješenjima unutar našeg radnog okruženja, voditelj nas je poticao na istraživanje nas samih kao radnika i kao rukovoditelja, a rad na sebi samima nas je doveo do rasta u znanju, samopouzdanju te vjeri da će naš trud biti (ili već jeste) vidljiv.