Select Page

Kod dr. Vladimira Grebenara prošao sam razne edukacije poput projektnog managementa, kontrolinga, poduzetništva, poslovne komunikacije i dr., te smatram da su to predavanja koje treba proći svatko onaj koji radi sa ljudima ili u timu jer se svako poslovanje temelji na nekom modelu a pristup kojim se predavanja provode je sustavan i modelski. Predavanja su bila izuzetno jasna, obrađena metodološki na način da je svaki prisutan član eduakcije mogao dobiti poruku iz pojedine edukacije. Dr. Grebenar traži i potiče aktivno sudjelovanje u predavanjima što opet olakšava shvaćanje i usvajanje gradiva jer u biti kroz pitanja i interakcije dolazimo do konkretne problematike koja se rješava na satu. Jako je važno naglasiti kako je svaka cjelina koja se uči povezana s konkretnim primjerima poslovnih slučajeva, a time se teorijska znanja diseminiraju u vještine i kompetencije. Govoreći o obradi i svladanju teoorije, sve su edukacije pripremljene prema najsuvremenijoj literaturi, bez obzira je li riječ o PMBOK 6-o izdanje od PMI za projektni menadžment ili je riječ o IMA CMA exam prep materials za kontroling. Dakle, najsuvremeniji teorijski pristup gdje svaki polaznik dobiva ono zadnje iz suvremene znanosti projektnog menadžmenta, kontrolinga, poduzetništva, marketinga i dr.
Najvažnije je istaknuti kako se teorijsko znanje prenosi u praktično znanje zahvaljujući velikom iskustvu predavača na konkretnim projektima, izradi strateških dokumenata i izgradnji poslovnih modela koje jednostavnim rječnikom prenosi na sudionike predavanja. Kako i sam radim u visokom menadžmentu i sa ljudima i u timovima poprilično sam prihvatio pristup i saznanja koja sam dobio, uvidio sam određene rizike u poslovanju, shvatio vremensku dimenziju, dimenziju kvalitete, a onda kroz povratnu informaciju i izvještavanje uklonio moguće rizike, što je u konačnici dovelo do rješavanja zadataka i veće efikasnosti u poslu.
Svatko tko želi više ili tko želi naučiti suvremeni menadžment i poduzetništvo svakako preporučujem predavanja u organizaciji ovog poduzeća.