Select Page

S obzirom da radim u velikoj korporaciji i da sam prošao mnoge treninge iz različitih područja menadžmenta od strane najvećih konzultantskih kući, mogu posvjedočiti da se edukacije kojima sam prisustvovao ispred poduzeća Holspico d.o.o. kao što su seminari poslovnog pregovaranja i poslovne komunikacije ili akademije iz marketinga, projektnog menadžmenta, kontrolinga i poduzetništva, temelje na najsuvremenijem menadžmentu i poduzetništvu i da su vrhunski provedene. Najviše benefita koje sam dobio na predavanjima koristili su mi u mom svakodnevnom radu gdje sam pronalazio svoje nedostatke i kroz trening i praktičnu primjenu otvarao sebi nove vidike i nalazio konkretnu primjenu stečenog znanja. Od svega ističem izravan pristup u predavanju i nema teme o kojoj se ne može govoriti ako je na korist polaznicima. Profesor ne podilazi polaznicima na način da se uvijek i u svemu sa njima slaže kako sam to vidio mnogo puta na drugim treninzima kada se žele izbjeći konfliktne situacije i kada predavači nemaju dovoljno stručnosti, nego profesor vrlo jasno daje odgovore i argumentira svoje stavove koje uvijek povezuje sa najboljom teorijom i praksom tako da sam kao polaznik koji je izdvojio svoje vrijeme i novac za učenje dobio više od onog što sam očekivao. Predavanja koja sam odslušao su brzo prošla, jer je moj motiv za učenjem na ovakvim edukacijama i treninzima iz predavanja u predavanje bio sve veći. Ovakva nastava za mene je nešto što očekujem od svih budućih predavača gdje ću osobno platiti svoje školovanje i sada znam koja ključne vrijednosti mora imati predavač kako bi odgovorio ovim izazovima. Rijedak primjer znanja koje se može dobiti na praktičnoj primjeni odmah i provjeriti uz visoku stručnu ekspertizu samog predavača. Nešto što mogu svakom preporučiti i sve dok za vlastiti novac mogu birati što želim učiti i koga slušati, moj izbor je Holspico!